Коментар Юридичного відділу щодо порушення прав віруючих УПЦ на Франківщині

На сайті Городенківської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області 2 серпня 2023 року в розділі «Новини» розміщено оголошення такого змісту: «Мережею шириться інформація, про богослужіння у церкві УПЦ МП по вулиці Володимира Великого 63 у місті Городенка. Пильні мешканці громади повідомили про цей збір вірян московського патріархату. Міська рада одразу відреагувала, викликавши правоохоронні органи. Поліція прибула на місце події та припинила невелелюдне зібрання. Вже неодноразово депутати міської ради на сесіях приймали рішення та зверталися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України щодо заборони релігійної організації УПЦ МП, центр якої перебуває у країні-агресорі, послідовно і системно використовується Росією для політичного впливу на Україну та дестабілізації ситуації. Міська рада підготувала відповідний лист до правоохоронних органів, щодо недопущення подібних ситуацій в подальшому».

Наголошуємо, що згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У свою чергу стаття 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зобов’язує місцеву владу в своїх діях також дотримуватися принципу законності.

Юридичний відділ УПЦ вважає, що, по-перше, саме твердження, наведене на офіційному сайті органу місцевого самоврядування, з приводу «збору вірян московського патріархату» є спрямованим на розпалювання ворожнечі, нетерпимість до віруючих інших віросповідань та протиставлення «правильної» церкви «неправильній», чим, по-друге, порушується заборона на встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших.

Подальші твердження, наведені представниками міської ради: «Міська рада одразу відреагувала, викликавши правоохоронні органи. Поліція прибула на місце події та припинила невелелюдне зібрання», – є не тільки некоректними, а й такими, що свідчать про нерозуміння завдань та прав, які надані посадовим особам органів місцевого самоврядування. Звертаємо увагу, що у своїй заяві-оголошенні орган місцевого самоврядування посилається на факт збору фізичних осіб громадян України, не зазначаючи при цьому, що ці особи є мешканцями відповідної територіальної громади і, відповідно, особами дотриманням та захистом прав яких як мешканців громади й повинна в тому числі займатися відповідна міська рада і її працівники. Замість цього, наводячи маніпулятивні та образливі вислови стосовно тих самих мешканців громади, «умовно свідомі» працівники міської ради, не розбираючись в ситуації, визначили збір своїх же мешканців громади злочином, викликавши працівників поліції, та надалі розмістили вищевказане наклепницьке оголошення на офіційному сайті. Водночас в чому саме полягали протиправні дії таких самих, як і працівники міської ради, мешканців, звісно, не повідомляється, окрім застосування вислову «невелелюдне зібрання» з метою надання емоційності пустому за змістом оголошенню. Щобільше, як не дивно, поліцією як правоохоронним органом за результатами нібито «свідомого» виклику, зробленого працівниками міської ради, не прийнято жодних процесуальних рішень з приводу наявності в діях мешканців громади ознак протиправних чи злочинних дій.

Подальші твердження посадових осіб міської ради щодо  «заборони релігійної організації УПЦ МП, центр якої перебуває у країні-агресорі, послідовно і системно використовується Росією для політичного впливу на Україну та дестабілізації ситуації» є популістськими та свідчать не тільки про недотримання принципів, на підставі яких повинна діяти місцева влада, а про свідоме переслідування мешканців громади із власних ксенофобських чи інших мотивів, у тому числі внаслідок нерозуміння реального стану справ та нав’язливого пошуку ворога серед власних співгромадян.

Юридичний відділ УПЦ звертає увагу працівників та депутатів Городенківської міської ради Коломийського району Івано-Франківської області на те, що в Україні немає жодної зареєстрованої церкви московського патріархату і бути не може, щобільше, зареєстровані в Україні за чинним законодавством релігійні організації Української Православної Церкви не містять у своїх установчих документах положень щодо зв’язку із московським  патріархатом та й по суті не можуть до нього відноситися.

При цьому зареєстрованою релігійною організацією, яка діє як релігійний центр Української Православної Церкви є Київська Митрополія Української Православної Церкви. Українська Православна Церква, як релігійне об’єднання, не є юридичною особою згідно з чинним законодавством. Українська Православна Церква представляється у відносинах своїм центром – Київською Митрополією Української Православної Церкви, що має статус юридичної особи, та є саме центральним виконавчо-розпорядчим церковним органом (релігійним адміністративним центром) Української Православної Церкви відповідно до зареєстрованого Статуту.

Також повторно наголошуємо, що юридичної особи із назвою «Українська Православна Церква» із приставкою певного патріархату не існує, а використання фраз на кшталт «московського патріархату, МП тощо» є нічим іншим, як способом свідомого формулювання уявлення мешканців громади (читачів новини) з метою отримання очікуваного негативного ставлення на тлі збройної агресії рф стосовно нашої держави.

Проте головне, на що Юридичний відділ УПЦ звертає увагу, є той факт, що розміщенням посадовими особами міської ради оголошення зазначеного змісту порушуються низка вимог законодавства, а саме, наприклад, стаття 35 Конституції України, якою гарантовано, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а держава – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов`язкова. Порушується також Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», яким передбачено, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави. Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій, не фінансує діяльність будь-яких організацій, створених за ознакою ставлення до релігії. Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об`єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об`єднання представляються своїми центрами (управліннями).

Отже, в Україні діє принцип взаємного невтручання держави та церкви, який ґрунтується на конституційній нормі про відокремленість церкви від держави.

Юридичний відділ УПЦ звертає увагу посадових осіб міської ради на положення статті 161 Кримінального кодексу України, відповідно до якої умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками є злочином.

Також необхідно окремо звернути увагу посадових осіб будь-якого органу місцевого самоврядування, що відповідно до пункту 9 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» органи місцевого самоврядування можуть лише порушувати питання про заборону громадських об’єднань та політичних партій, та не наділені повноваженнями вирішувати питання про заборону діяльності релігійних організацій. Тому вимагаємо негайно припинити маніпулювання громадською думкою мешканців громади, розповсюджуючи інформацію про те, що орган місцевої влади будь-якого рівня заборонив діяльність УПЦ.

Окремо роз’яснюємо посадовим особам міської ради щодо можливості забезпечення права на молитву громадян України на всій території України.

Так, згідно з законодавством України, органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями щодо заборони проведення богослужінь або молитви. І відповідно до законодавства, заборонити такі дії не можуть. Зазначене можна зробити виключно у судовому порядку, враховуючи положення рішення Конституційного суду України від 08.09.2016 № 1-12/2016 № 6-рп/2016, відповідно до якого право на свободу світогляду і віросповідання може здійснюватися одноособово чи колективно, у приватному чи публічному місці. Реалізація цього права, зокрема у публічному місці, пов’язана зі здійсненням передбаченого частиною першою статті 39 Конституції України права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації тощо.

Тобто жодним законом не заборонено збиратися й молитися будь-де і місцем для молитви може бути приміщення або навіть сквер. Однак законом встановлена заборона втручатися в таку молитву.

Враховуючи викладене, просимо посадових осіб місцевих органів Івано-Франківської області припинити вчиняти маніпуляції, пов’язані з релігійними питаннями, в тому числі розпалювати ворожнечу між мешканцями громади.

Закликаємо та вимагаємо від центральних органів виконавчої влади, в тому числі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Міністерства культури та інформаційної політики України, а також правоохоронних органів, вчинити дії, спрямовані на припинення протиправних дій з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області щодо порушення конституційних прав віруючих мешканців області, а також припинення дій, спрямованих на розпалювання ворожнечі та ненависті.

Просмотров: (71)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *